دسترسی مستقیم به Web of Science

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Web of Science

سایت علمی (Web of Science) مطالب معتبر و محتوای چند رشته ای که بیش از 12000 مجله برتر در سراسر جهان را پوشش می دهد از جمله مجلات با دسترسی آزاد و بیش از 150000 جلسه کنفرانس را ارائه می دهد. در این سایت علوم، علوم اجتماعی، علوم انسانی، هنر در حال و گذشته تا 1900 پوشش داده می شود. در همه منابع Science Citation Expanded، Social Sciences Citation Index، Arts & Humanities Citation Index، Conference Proceedings Citation Index – Science و Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities جستجو می کند.

About Web of Science

Web of Science provides authoritative, multidisciplinary content covering over 12,000 of the highest impact journals worldwide, including Open Access journals and over 150,000 conference proceedings. You’ll find current and retrospective coverage in the sciences, social sciences, arts, and humanities, with coverage to 1900. Searching across the Science Citation Expanded®, Social Sciences Citation Index®, Arts & Humanities Citation Index™, Conference Proceedings Citation Index – Science, and Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities in one search interface.

منابع پشتیبانی پایگاه