دسترسی مستقیم به uCentral

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه uCentral

پایگاهی برای منابع پزشکی همراه و آنلاین: کتابچه راهنمای واشنگتن، 5 دقیقه مشاوره بالینی، کتابچه راهنمای هریت لاین، ABXجان هاپکینز، راهنمای دیابت و HIV. همچنین محاسبه گرهای پزشکی نیز برجسته هستند.

About uCentral

A platform for mobile and online medical references: Washington Manual, 5-Minute Clinical Consult, Harriet Lane Handbook, Johns Hopkins ABX, Diabetes, and HIV Guides. Clinical calculators are also featured.

منابع پشتیبانی پایگاه