دسترسی مستقیم به Taylor & Francis Online

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Taylor & Francis Online

Informaworld ارائه دهنده اطلاعات تخصصی به جوامع علمی و دانشگاهی، جوامع حرفه ای و تجاری از طریق نشر و بهبود عملکرد است.

About Taylor & Francis Online

Informaworld is a provider of specialist information to the global academic & scientific, professional and commercial communities via publishing, events and performance improvement.

منابع پشتیبانی پایگاه