نرم افزار مورد نیاز برای باز کردن کتاب ها

برای مشاهده نسخه کیندل آمازون و EPUB یا تبدیل کتاب به فرمت‌های دیگر می‌توانید از نرم افزار کالیبر استفاده کنید.
https://calibre-ebook.com/download