اشتراک یک ماه برای دسترسی های مستقیم

50,000 تومان

دسترسی مستقیم و نامحدود به کلیه پایگاه های مورد نیاز مجموعه رشته های علوم پزشکی با تهیه تنها یک اشتراک

یک اشتراک برای دانلود نامحدود کتاب، مقاله، پایان نامه و … از کلیه پایگاه های بخش دسترسی مستقیم کفایت میکند و دیگر نیازی نیست برای تک تک پایگاه ها اشتراک جداگانه تهیه کنید.