دسترسی مستقیم به Wiley Online Library

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Wiley Online Library

Wiley InterScience یک منبع بین المللی پیشرو برای کشف محتوای محرمانه در زمینه طیف وسیعی از تلاش های علمی، فنی،پزشکی و حرفه ای است. Wiley InterScience در سراسر جهان بیش از 25 میلیون کاربر در 87 کشور جهان دارد و باتوجه به این ویژگی باید بیش از 2500 مجله، کتاب، منابع مرجع، پایگاه های اطلاعاتی، کتابچه های آزمایشگاهی و کتابخانه Cochrane که شناخته شده ترین منبع برای پزشکی در جهان است را در اختیار داشته باشد.

About Wiley Online Library

Wiley InterScience is a leading international resource for quality content promoting discovery across the spectrum of scientific, technical, medical and professional endeavors. Wiley InterScience reaches a worldwide audience of close to 25 million users in 87 countries and features must-have content from more than 2,500 journals, books, reference works, databases, laboratory manuals and The Cochrane Library, which is the world’s best-known resource for evidence-based medicine.

منابع پشتیبانی پایگاه