دسترسی مستقیم به UpToDate

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه UpToDate

به روز رسانی تمام منابع متون بالینی که برای سوال های متداول در علم بالینی پاسخ هایی برپایه مدارک ارائه می دهد، الکترونیک است. بیش از 10000 عنوان در بیش از 22 تخصص، از جمله اطلاعات دارویی و آموزش سطح بیمار. نوشته شده توسط یک استادان بین المللی پزشکی کسانی که در تخصص خود خبره هستند.

About UpToDate

UpToDate is an electronic, full-text clinical resource that provides evidence-based answers to the most commonly asked questions in clinical practice.Over 10,000 topics in over 22 specialties, including Drug Info and Patient Level education materials. Written by an international faculty of practicing clinicians who are experts in their specialties.

منابع پشتیبانی پایگاه