دسترسی مستقیم به Ulrichs Periodicals Directory

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Ulrichs Periodicals Directory

اUlrichsweb یک منبع معتبر از اطلاعات دقیق در مورد همه نوع نشریه ای است- مجلات علمی پژوهشی، انتشارات با دسترسی آزاد، موضوعات بررسی شده، مجله های عامه پسند، روزنامه ها، خبرنامه ها و موارد دیگر از سراسر جهان

About Ulrichs Periodicals Directory

Ulrichsweb is an authoritative source of detailed information on periodicals of all types — academic and scholarly journals, Open Access publications, peer-reviewed titles, popular magazines, newspapers, newsletters, and more from around the world.

منابع پشتیبانی پایگاه