دسترسی مستقیم به Stat!Ref

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Stat!Ref

StatRef! حاوی متن کامل اطلاعات الکترونیکی در آخرین نسخه های متون دارویی و شیمیایی ، واژه نامه ها و نمایه ها است. محدوده موضوعات مراقبت های اورزانسی، پرستاری، انکولوژی، بیماری های کودکان، مراقبت های اولیه، روانپزشکی، فارماکولوژی و قلب و عرق است.

About Stat!Ref

StatRef! has full-text electronic information in latest editions of medical, chemical and pharmacological texts, dictionaries and indexes. Subjects range from emergency-critical care, nursing, oncology, pediatrics, point of care, primary care, psychiatry, pharmacology and cardiology.

منابع پشتیبانی پایگاه