دسترسی مستقیم به SAGE Journals Online

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه SAGE Journals Online

مجموعه موضوعات SAGE مجموعه ای از رشته های مهم و از محبوب ترین مجلات مورد بررسی است که در زمینه های ارتباطات و رسانه، جرم شناسی، آموزش، دیریت و سازماندهی، علم مواد و مهندسی، پرستاری و بهداشت عمومی، علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی، مطالعات شهری و برنامه ریزی توسط SAGE منتشر شده است.

About SAGE Journals Online

The SAGE Subject Collections are discipline-specific packages of the most popular peer-reviewed journals in Communication & Media Studies, Criminology, Education, Management & Organization Studies, Materials Science & Engineering, Nursing & Public Health, Political Science, Psychology, Sociology, and Urban Studies & Planning published by SAGE and participating societies.

منابع پشتیبانی پایگاه