دسترسی مستقیم به Red Book Online

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Red Book Online

شامل اطلاعاتی در مورد بیماری های عفونی اطفال و ایمن سازی از طریق کمیته پزشکی کودکان آکادمی آمریکا در زمینه بیماری های عفونی، شامل متن کامل کتاب قرمز، کتابخانه دیداری کامل با بیش از 2000 تصویر، اطلاعات وضعیت واکسن، خبرهای بیماری های عفونی و به روز رسانی های مهم است.

About Red Book Online

Pediatric infectious disease and immunization information from the American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases, including the complete text of the Red Book®, the complete visual library of over 2,000 images, vaccine status information, infectious disease news, and important updates.

منابع پشتیبانی پایگاه