دسترسی مستقیم به Reaxys

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Reaxys

ا Reaxys وب سایتی است که برپایه یک سیستم جستجو و بازیابی برای ترکیب های شیمیایی، واکنش های شیمیایی، ویژگی های شیمیایی، داده های کتابخانه شناختی مرتبط و اطلاعات مواد با سنتز اطلاعات برنامه ریزی شده است. Reaxys جایگزین مناسبی برای Beilstein Crossfire و Gmelin Crossfire است. علاوه بر این، در این دو منبع داده، متون ثبت اختراع شیمیایی و خواص مرتبط با آن نیز گنجانده شده است.

About Reaxys

Reaxys is a web-based search and retrieval system for chemical compounds, chemical reactions, chemical properties, related bibliographic data, and substance data with synthesis planning information. Reaxys is the direct replacement for Beilstein Crossfire and Gmelin Crossfire. In addition to these two data sources, chemical patent literature and associated properties are also included.

منابع پشتیبانی پایگاه

دیدگاهتان را بنویسید