دسترسی مستقیم به Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP)

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP)

انشارات الکترونیک روانکاوی (PEP یا PEP-Web) یک پایگاه اطلاعاتی قابل جستجو از مجلات، کتابها و فیلم های روانکاوی به زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، ایتالیایی،اسپانیایی و ترکی است. این پایگاه اطلاعاتی در میان چیزهای دیگر شامل متن کامل آثار کلاسیک مانند 24 جلد نسخه استاندارد از آثار کامل روانشناسی سشموند فروید و همچنین 18 نسخه استاندارد German Freud است. PEP برای اینکه شامل یک پلت فرم ویدیوئی باشد که فیلم ها و ویدئو ها را نمایش دهد توسعه پیدا کرده است. مام مطالب گفتاری در فیلم ها به صورت متن ترجمه شده اند و با مجله موجود و کتاب آرشیو شده اند و به طور کامل قابل جستجو هستند.

About Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP)

Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP or PEP-Web) is searchable online database of psychoanalytic journals, books, and videos in English, French, German, Greek, Italian, Spanish and Turkish. It contains, among other things, the full text of classic works, such as all 24 volumes of the Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud as well as the 18-volume German Freud Standard Edition, Gesammelte Werke: Chronologisch Geordnet. PEP has been extended to include a video platform, which showcases films and videos. All spoken material in the videos has been transcribed to text and is integrated and fully searchable with the existing journal and book archive.

منابع پشتیبانی پایگاه