دسترسی مستقیم به PsycArticles

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه PsycArticles

پایگاه داده های کتابشناسی متون علمی در زمینه های علوم روانشناسی، اجتماعی، رفتاری و سلامت

About PsycArticles

Bibliographic database of scholarly literature in the psychological, social, behavioral, and health sciences.

منابع پشتیبانی پایگاه