دسترسی مستقیم به Pediatric Patient Education

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Pediatric Patient Education

جمع آوری صدها نمونه از بیماری های خاص کودکان به زبان انگلیسی و اسپانیایی که توسط آکادمی آمریکایی کودکان منتشر شده است.

About Pediatric Patient Education

Collection of hundreds of pediatric-specific patient handouts in English and Spanish. Published by the American Academy of Pediatrics.

منابع پشتیبانی پایگاه