دسترسی مستقیم به Oxford Reference Online

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Oxford Reference Online

مجموعه ای از +150 مرجع زبان و موضوعات مرجع که توسط انتشارات دانشگاه کار شده است و شامل لغت نامه انگلیسی و دوزبانی، نقل قول ها، نقشه های و تصویر های تمام رنگی، جدول زمانی، لینک های اینترنتی و کتابشناسی است.

About Oxford Reference Online

Collection of 150+ language and subject reference works from Oxford University Press. Includes English and bilingual dictionaries, quotations, full-color maps and illustrations, timelines, weblinks, and bibliographies.

منابع پشتیبانی پایگاه