دسترسی مستقیم به OvidSP

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه OvidSP

دسترسی به چندین پایگاه اطلاعاتی، بسیاری از محتوای کامل متون، از جمله شواهد بالینی؛ چکیده های زیست شناختی، و EBM (پزشکی برپایه شواهد) از طریق یک خط اتصال واحد را ارائه می کند. تا 5 پایاه اطلاعاتی می تواند به طور همزمان جستجو شود.

About OvidSP

Access to several databases, many offering full-text contents, including Clinical Evidence, Biological Abstracts, and EBM (Evidence-Based Medicine) Reviews through a single interface. Up to 5 databases can be searched simultaneously.

منابع پشتیبانی پایگاه