دسترسی مستقیم به National Academy of Sciences

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه National Academy of Sciences

از سال 1914 تاکنون. متن کامل PDF و خلاصه. موضوعات زیست شناسی، فیزیکی و اجتماعی را پوشش می دهد. شامل مقالات، تفسیرها، دیدگاه ها و پروفایل ها است. به ویژه بر روی زمینه های در حال ظهور از جمله علم تغییر زمین، تغیر آب و هوا و امنیت غذایی، فقر و گرسنگی، طیف سنجی پرتوهای چند بعدی، اقتصاد سلامت و مرگ ومیر و شیمی تک مولکولی و زیست شناسی تمرکز دارد.

About National Academy of Sciences

1914-Present. Fulltext PDFs and Abstracts. Subjects cover the biological, physical and social sciences. Includes letters, commentaries, perspectives & profiles. Special features focus on emerging fields, including land change science, climate change and food security, poverty and hunger, multidimensional ultrafast spectroscopy, economics of health and mortality, and single-molecule chemistry and biology.

منابع پشتیبانی پایگاه