دسترسی مستقیم به Micromedex 2.0

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Micromedex 2.0

Micromedex داروهای برپایه مدارک و اطلاعات بالینی از جمله سم شناسی، بیماری ها، مراقبت های حاد پزشکی و پزشکی جایگزین را فراهم می کند. شامل یک برگه محاسبه با 22 دوز جداگانه، مقادیر آزمایشگاهی، پادزهر، و اندازه گیری محاسبات، و برگه ای برای سازگاری Trissel’s 2 IV، شناسایی داروها با تصویر، بررسی جامع تعامل داروها است.

About Micromedex 2.0

Micromedex supplies evidence -based drug and clinical information including toxicology, diseases, acute care, and alternative medicine. Includes a calculator tab with 22 separate dosing, laboratory value, antidote, and measurement calculators, and tabs for Trissel’s 2 IV compatibility, drug identification with images, comprehensive drug interaction checking, and Tox & Drug Product Lookup for quick substance identification

منابع پشتیبانی پایگاه