دسترسی مستقیم به Lexicomp Online

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Lexicomp Online

Lexicomp داروهای مراقبت نقطه ای، بیماری ها، تست های تشخیصی، و اطلاعات بیمار را ارائه می دهد.

About Lexicomp Online

Lexicomp offers point-of-care drug, disease, toxicology, diagnostic test, and patient information.

منابع پشتیبانی پایگاه