دسترسی مستقیم به JAMA Network

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه JAMA Network

شبکهJAMA برای دسترسی بیشتر به تحقیقات، بررسی ها و چشم اندازهای پزشکی اینده JAMA را با 9 مجله تخصصی JAMA گرد هم آورده است. با استفاده از ابزارهای نوآورانه، شبکه JAMA بینش هایی را که بیشتر به تحقیقات و فعالیت های پزشکی اهمیت می دهد را فراهم می کند.

About JAMA Network

The JAMA Network brings JAMA together with the nine JAMA specialty journals to offer enhanced access to the research, reviews, and perspectives shaping the future of medicine. Through a variety of innovative tools, The JAMA Network provides the insights that matter most to medical research and practice

منابع پشتیبانی پایگاه