دسترسی مستقیم به JAMA Evidence

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه JAMA Evidence

JAMAevidence با ارائه راهنمایی هایی برای بررسی سیستماتیک اعتبار، اهمیت و کاربردهای مربوط به ارزیابی مشکلات بهداشتی و نتایج مراقبت های ویژه به شناسایی بهترین شواهد موجود کمک می کند. دسترسی به متن کامل کتاب های آنلاین ا جمله راهنمای متون پزشکی، راهنمای دستیابی به روش هایی برپایه مدارک بالینی ویرایش دوم و معاینه های بالینی گویا: تشخیص بالینی مبتنی بر مدارک.

About JAMA Evidence

JAMAevidence helps identify the best available evidence by providing guides to the systematic consideration of the validity, importance, and applicability of claims about the assessment of health problems and the outcomes of health care. Access to full Text online textbooks including Users’ Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice, 2nd Edition and The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis.

منابع پشتیبانی پایگاه