دسترسی مستقیم به Incidence & Prevalence Database (IPD)

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Incidence & Prevalence Database (IPD)

پایگاه داده های وقوع و شیوع (IPD) به اطلاعات اپیدمیولوژی جهان نگاه می کند. IPD بیش از 4500 بیماری، روش ها، علائم و سایر مسائل بهداشتی به روز، شیوع، عوارض جانبی، مرگ و میر، کمخونی، میزان درمان و تشخیص و هزینه ها را پوشش می دهد.

About Incidence & Prevalence Database (IPD)

The Incidence and Prevalence Database (IPD) looks at the world’s epidemiology data. The IPD covers over 4,500 diseases, procedures, symptoms and other health issues for incidence, prevalence, morbidity, mortality, comorbidity, treated or diagnosed rates and cost.

منابع پشتیبانی پایگاه