دسترسی مستقیم به Gale Virtual Reference Library

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Gale Virtual Reference Library

کتابخانه منابع مجازی یک پایگاه اطلاعاتی از دانشنامه ها، نشریات اطلاعات عمومی و منابع مرجع تخصصی برای تحقیقات چند رشته ای است. موضوعات تحت پوشش شامل پزشکی، کسب و کار و تاریخی است.

About Gale Virtual Reference Library

Gale Virtual Reference Library is a database of encyclopedias, almanacs, and specialized reference sources for multidisciplinary research. Topics covered include Medicine, Business, and History.

منابع پشتیبانی پایگاه