دسترسی مستقیم به Films on Demand Health & Medicine Collection

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Films on Demand Health & Medicine Collection

فیلم های آموزشی در موضوعاتی مانند اختلالات و معلولیت، سلامت و سلامت شخصی، بهداشت عمومی، مراقبت های بهداشتی و درمان و مراکز بهداشتی

About Films on Demand Health & Medicine Collection

Educational videos on topics such as disorders & disabilities, personal health & wellness, public health, health care & treatment, and health careers.

منابع پشتیبانی پایگاه