دسترسی مستقیم به F.A. Davis PT Collection

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه F.A. Davis PT Collection

شامل بالاترین مرجع PT و یک کتابخانه ویدیویی گسترده است.

About F.A. Davis PT Collection

Contains top PT references, cases, and an extensive video library.

منابع پشتیبانی پایگاه