دسترسی مستقیم به Encyclopedia Britannica

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Encyclopedia Britannica

شامل دایره المعارف کامل، همچنین دیکشنری و اصلاح نامه دانشکده مریام وبستر، دایره المعارف دانشجویی و کتاب سال بریتانیکا است. همچنین این پایگاه اطلاعاتی می تواند برای جستجو در مسیرهای اینترنتی که شامل بیش از 300000 لینک به سایت های منتخب، رتبه بندی شده، و بررسی شده توسط ویراستاران بریتانیکا مورد استفاده قرار بگیرد. این پایگاه داده به بیش از 118000 مقاله که توسط ویراستاران دایره المعارف بریتانیکا و همکارانشان به روز رسانی و تجدید نظر شده است، بیش از 14000 تصویر از جمله عکس ها، نقشه ها، علامت ها، و بیش از 21500 موارد ثیت شده از جمله تعاریف، راهنمای تلفظ و تاریخچه کلمات- از فرهنگ لغت و اصلاح نامه کالج ماریا وبستر–دسترسی دارد.

About Encyclopedia Britannica

Includes the complete encyclopedia, as well as Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and Thesaurus, Britannica Student Encyclopedia and the Britannica Book of the Year. This database can also be used to search an Internet directory that includes more than 300,000 links to Web sites selected, rated, and reviewed by Britannica editors. Access to more than 118,000 articles, updated and revised by Encyclopµdia Britannica editors and contributors; over 14,000 illustrations, including photographs, drawings, maps, and flags; and more than 215,000 entries–including definitions, pronunciation guides, and word histories–from Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and Thesaurus.

منابع پشتیبانی پایگاه