دسترسی مستقیم به Embase

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Embase

شامل متون بین المللی پزشکی، ازجمله مجلات و بسیاری از کنفرانس ها از سال 1947. EMBASE شامل تمام بخش های تحت پوشش MEDLINE و بیش از 5 میلیون بخش دیگر است که توسط MEDLINE یا PubMED پوشش داده نمی شود. (فرهنگ جامع ENTREE شامل همه اصطلاحات MeSH است و به روزرسانی شده است. جزئیات داروها از جمله همه هم معنی های آنها پوشش داده می شود، و به شما اجازه می دهد تا با آن در مورد “راه های تجویز دارو” و بیماری های که “مقاوم به دارو” هستند جستجو کنید.

About Embase

Covers international biomedical literature, including journals and many conferences, from 1947+. EMBASE includes all items covered by MEDLINE and more than 5 million not covered by MEDLINE or PubMed. (Its ENTRÉE thesaurus includes all MeSH terms and is updated 3x/year.) Its detailed drug coverage includes all drug synonyms, and lets you search by “routes of drug administration” and diseases that are “drug-resistant.”

منابع پشتیبانی پایگاه