دسترسی مستقیم به e-Anatomy

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه e-Anatomy

این اطلس آناتومی بدن انسان در وب سایت، دستگاه های ای پد، آیفون و آندروید قابل استفاده است. بیش از 5400 ساختارهای آناتومیک و بیش از 375 برچسپ های پزشکی را بررسی می کند. تصاویر، شامل عکس های CT، MRI، رادیوگرافی، شکل های آناتومیک و تصویرهای هسته ای است.

About e-Anatomy

This interactive atlas of human anatomy is available on web, iPad, iPhone and android devices. Explore over 5400 anatomic structures and more than 375 000 translated medical labels. Images in: CT, MRI, radiographs, anatomic diagrams and nuclear images.

منابع پشتیبانی پایگاه