دسترسی مستقیم به DSM Library and PsychiatryOnline

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه DSM Library and PsychiatryOnline

PsychiatryOnline وب سایتی است که دارای کتابخانه DSM (که شامل DSM-5، کتاب راهنمای تشخیص عیب شناسی DSM-5، و موارد بالینی DSM-5 است) و مجله آمریکایی روانپزشکی به عنوان مجموعه ای پایه از منابع روانپزشکی از جمله کتاب ها، مجله ها و ابزار های خود ارزیابی است. PsychiatryOnline خیلی بیشتر از موضوعات فردی، جستجوی پیشرفته و نمایه سازی را فراهم می کند که کاربران را قادر می سازد به سرعت اطلاعاتی که لازم دارند را پیدا کنند.

About DSM Library and PsychiatryOnline

PsychiatryOnline is a website that features the DSM Library (which includes the DSM-5, DSM-5 Handbook of Differential Diagnosis, and DSM-5 Clinical Cases) and The American Journal of Psychiatry as the cornerstones of a collection of psychiatric references, including books, journals, and self-assessment tools. Much more than individual titles, PsychiatryOnline features sophisticated searching and indexing tools that enable users to quickly target all the information needed.

منابع پشتیبانی پایگاه