دسترسی مستقیم به Colloquium Digital Library of Life Sciences

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Colloquium Digital Library of Life Sciences

مولفه های اصلی کتابخانه، یک کتاب الکترونیک 50 تا 120 صفحه ای است که یک موضوع علمی لازم و ضروری را بررسی می کند و توسط یکی از محققان برجسته در این زمینه نوشته شده است. ما در مورد این متون صحبت می کنیم زیرا معتقدیم که این متون با یک ارائه یکپارچه و تجزیه و تحلیل عمیق نسبت به مجله های معمولی برای خواننده ارزش خواندن بیشتری دارد. ما معتقدیم که متون COLLOQUIUM خلاصه ایده الی از موضوعات ضروری را برای محققان ، کارمندان آزمایشگاه و دانشجویان فراهم می کند.

About Colloquium Digital Library of Life Sciences

The basic component of the library is a 50- to 120-page electronic book that synthesizes an essential scientific topic, authored by a prominent researcher in the field. We call these Lectures because we believe that they offer unique value to the reader by providing more integration, analysis, and depth than typical journal review articles. We believe COLLOQUIUM Lectures are ideal summaries of essential subject areas for researchers, laboratory personnel, and students.

منابع پشتیبانی پایگاه