دسترسی مستقیم به Chronicle of Higher Education

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Chronicle of Higher Education

اChronicle برای خبرها، توصیه ها و شغل های مهم برای دانش آموختگان برتر دانشگاه به صورت آنلاین در هر هفته منتشر می شود. سایت Chronicle’s محتوای کامل آخرین شماره شامل اخبار روزانه و ستون مشاوره، هزاران لیست شغلی فعلی، آرشیوی از محتوای منتشر شده قبلی، بحث های داغ انجمن، ابزارهای حرفه ای مانند مدیریت آنلاین CV، پایگاه اطلاعاتی حقوقی، و … را مشخص می کند.

About Chronicle of Higher Education

Online, The Chronicle is published every weekday and is the top destination for news, advice, and jobs for people in academe. The Chronicle’s Web site features the complete contents of the latest issue; daily news and advice columns; thousands of current job listings; an archive of previously published content; vibrant discussion forums; and career-building tools such as online CV management, salary databases, and more.

منابع پشتیبانی پایگاه