دسترسی مستقیم به Case Files Collection

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Case Files Collection

دسترسی به مجموعه ای کامل از علوم پایه، پزشکی بالینی و موارد پس از فارغ التحصیلی از 23 فایل مجموعه کتاب در یک فرمت تعاملی. این پایگاه برای کمک به دانشجویان از طریق آموزش و یادگیری با در معرض شریط واقعی بیمار قرار گرفتن طراحی شده است، این سایت قابلیت هایی را ایجاد می کند تا کاربران بتوانند پیشرفت های خود را از طریق موارد کامل و غیر قابل مشاهده مشخص کنند.

About Case Files Collection

Provides access to complete collection of basic science, clinical medicine, and post-graduate level cases from 23 Case Files® series books in an interactive format. Designed to help students learn and retain knowledge through exposure to realistic patient cases; provides personalized functionality to let users mark their progress through completed and unseen cases

منابع پشتیبانی پایگاه