دسترسی مستقیم به Bates’ Visual Guide to Physical Examination

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Bates’ Visual Guide to Physical Examination

راهنمای دیداری بیتس، ویرایش پنجم، ویژگی های جدید فیلم های مهارت بالینی، سیستم های مبتنی برپایه تکنیک های معاینه فیزیکی و موارد دیگر. با توجه به متن کتاب بیتس که در سطح گسترده ای از فزمت های چاپی و دیجیتالی موجود است، راهنمای ویژوال بیتس به عنوان یک راه حل کامل یادگیری برای ارزیابی آموزش و آمادگی دانشجویان برای دوره های تخصصی و فتار با بیمار عمل می کند.

About Bates’ Visual Guide to Physical Examination

Bates’ Visual Guide, Fifth Edition, features new clinical skills videos, systems-based physical examination techniques and more. Paired with the Bates’ text, which is available in a range of print and digital formats, Bates’ Visual Guide serves as a complete learning solution for assessment instruction and student preparedness for the boards and the patient encounter.

منابع پشتیبانی پایگاه