دسترسی مستقیم به AMA Manual of Style

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه AMA Manual of Style

کتاب راهنمای AMA برای هرکس که در انتشارات پزشکی و علمی شرکت می کند یک کتاب راهنمای ضروری است.

About AMA Manual of Style

The AMA Manual of Style is a must-have guide for anyone involved in medical and scientific publishing.

منابع پشتیبانی پایگاه