دسترسی مستقیم به AHC Media

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه AHC Media

[دسترسی به گزارش های پزشکی بیماری های اورژانسی کودکان] AHC Media اطلاعات پزشکی، نشریات و آموزش مداوم به متخصصان مراقبت های بهداشتی به منظور بهبود مراقبت از بیمار و نتایج آن را فراهم می آورد.

About AHC Media

[Access to Pediatric Emergency Medicine Reports] AHC Media provides medical information, publications and continuing education to healthcare professionals in order to improve patient care and outcomes.

منابع پشتیبانی پایگاه