دسترسی مستقیم به Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

شامل نزدیک به 330 ویدئو از نمونه های آناتومیک واقعی انسان در رنگ های طبیعی خود است.

About Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

Contains nearly 330 videos of real human anatomic specimens in their natural colors.

منابع پشتیبانی پایگاه