دسترسی مستقیم به Access Science

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Access Science

AccessScience (دسترسی علمی) شامل مجموعه ای از منابع علمی مقدماتی مربوط به رشته های اصلی علمی است. کاربران از این طریق به تعاریف، مقالات، تصاویر، فیلم ها، برنامه ریزی های درسی برگرفته شده از دایره المعارف علوم و فناوری McGraw-Hill ، سالنامه علوم و تکنولوژی McGraw-Hill ، و فرهنگ لغت علمی McGraw-Hill و اصطلاحات فنی دست پیدا می کنند.

About Access Science

AccessScience is a collection of introductory reference materials relating to the major scientific disciplines. Users will find definitions, articles, images, videos, and curriculum maps drawn from the McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology, the McGraw-Hill Yearbook of Science & Technology, and the McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms.

منابع پشتیبانی پایگاه