دسترسی مستقیم به Access Pharmacy

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Access Pharmacy

پیدا کردن داروخانه ها و کتاب های درسی پزشکی از جمله مبانی دارویی درمانشناسی گودمن و گیلمن. ساختن یک حساب شخصی برای دسترسی به ترکیب های سفارشی از جمله برنامه درسی شخصی، تصاویر ذخیره شده من و چشم انداز همراه.

About Access Pharmacy

Find pharmacy and medical textbooks, including Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. Create a personal MyAccess account for access to customized features, including Custom Curriculum, My Saved Images, and mobile view.

منابع پشتیبانی پایگاه