دسترسی مستقیم به Access Pediatrics

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Access Pediatrics

AccessPediatrics (دسترسی به بیماری های اطفال) دسترسی به متون الکترونیکی، چند رسانه ای، مونوگرافی داروها، مدیریت پرونده ها، برنامه درسی، آموزش بیمار، خود ارزیابی، بررسی های هیئت مدیره و … را فراهم می کند.

About Access Pediatrics

AccessPediatrics provides access to e-texts, multimedia, drug monographs, case management, curricula, patient education, self-assessment, board review, and more.

منابع پشتیبانی پایگاه