دسترسی مستقیم به Access Medicine

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Access Medicine

AccessMedicine (دسترسی های پزشکی ) کتاب های درسی، معاینات و فیلم های مرحله به مرحله، مونوگرافی دارو، موضوعات خود ارزیابی، شکل ها، پرونده ها، موارد آموزشی بیمار و … را فراهم می کند. (شامل اصول پزشکی داخلی هریسون است.)

About Access Medicine

AccessMedicine provides textbooks, examination and procedural videos, drug monographs, self-assessment rubrics, images, cases, patient education materials, and more. (Includes Harrison’s Principles of Internal Medicine.)

منابع پشتیبانی پایگاه