دسترسی مستقیم به Access Medicine. Neurology Collection

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Access Medicine. Neurology Collection

یک منبع جامع آنلاین از McGraw-Hill است. این مجموعه با دسترسی سریع به فیلم، خود ارزیابی ها و کتاب های درسی عصب شناسی یک رویکرد جدید را برای منابع عصب شناسی، تحقیقات و برنامه آموزشی و کمک به دانش آموزان در تقویت مهارت های خود ارائه می دهد. کتاب های اصول اولیه مغز و اعصاب آدامز، عصب شناسی بالینی، اصول علم اعصاب، اختلالات عصبی عضلانی و اطلس بیماری های کودکان EEG نمونه ای از این کتاب هایت که به طور منظم به روز رسانی می شوند.

About Access Medicine. Neurology Collection

A comprehensive online neurology resource from McGraw-Hill. The collection offers a new approach to neurology reference, research, and curricular instruction and assists students in strengthening their skills with instant access to procedural videos, self-assessment, and leading neurology textbooks. Sample textbooks are Adams and Victor’s Principles of Neurology, Clinical Neuroanatomy, Principles of Neural Science, Neuromuscular Disorders, and Atlas of Pediatric EEG. Updated regularly.

منابع پشتیبانی پایگاه