آنامد

بیوگرافی، اهداف و خط مشی

بیوگرافی

آنامد توسعه یافته از «هسته مدیریتی انجمن علمی – دانشگاهی وی آر (forums.WeAre.ir) با زمینه فعالیتی تامین منابع علمی دانشجویان ایران به جهت رفع تحریم ها و برقراری دسترسی پایدار به منابع علمی – دانشگاهی با تمرکز بر پسورد دانشگاه ها جهت دسترسی نامحدود به کاربران جهت دانلود بی واسطه کتاب و مقالات علمی» و همچنین «قدرت گرفته از هسته مدیریتی ایران پیپر (Iranpaper.ir) بزرگترین اتوماسیون منابع علمی با تکیه بر خودکار کردن چرخه دسترسی به هرگونه منابع علمی برای کلیه دانشجویان»، تلاش کرده است تا با ورود تخصصی به زمینه پزشکی به جهت پر کردن خلا دسترسی کلیه متخصصین و پزشکان این کهن بوم و بر، خدمتی شایسته و درخور ارائه دهد.

اهادف و خط مشی

به جهت اعتلای هر چه بیشتر ایران اسلامی در زمینه های علمی، تیم متخصص مهندسی کشور در قالب آنامد، تلاش کرده است تا راحت ترین و پایدارترین دسترسی به منابع علمی را برای دکترین عزیز فراهم آورد. این فعالیت ها در دو زمینه متمرکز خواهد بود.

1. تامین کلیه کتاب های مورد نیاز رشته های پزشکی

2. تامین بی واسطه دسترسی به کلیه پایگاه های مورد نیاز رشته های پزشکی

پریشانی شب های دراز و غم دل …

باری، شش و اندی سال پیش که جسارت کردیم و قدم در وادی تامین منابع برای دانشجویان عزیزمان گذاشتیم، بر این امر واقف بودیم که با قشری فرهنگی هم کلام خواهیم بود. از همین رهگذر همواره تلاش کردیم شایسته ترین روابط را در برخورد با یار دبستانی مان داشته باشیم. اما اکنون می دانیم که مخاطب ما فرهیخته ترین ها در نزد انسان و مقرب ترین ها نزد پروردگار هستند. لذا دغدغه ما نه خدمت رسانی مطلوب و شایسته است چرا که تخصص ماست، بلکه پریشانی شب های امروز ما! همراهی شایسته با شما عزیزان است. لذا اگر در این مسیر قصوری دیدید بر سبیل تلطف ببخشایید که خطا از خوردی ماست و بخشش از بزرگی شما…

سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت: پس سخن کوتاه باید والسلام